INFORMASJON OM SØKNAD/FØRERPRØVE

Endring fra November 2014.

Tidligere kunne eleven levere søknad gjennom kjøreskolen og kjøreskolen satte opp/bestilte førerprøve for elevene. Dette er nå endret slik at eleven selv skal gjøre dette via en selvbetjeningsløsning som Statens Vegvesen har laget. Vi har fått tilbakemelding fra noen elever som synes det er vanskelig å bruke denne løsningen. Vi kan fortsatt hjelpe deg med dette ved at du tar kontakt med kjøreskolen på tlf. 33 46 80 17.

For å komme inn på «din side» hos vegvesenet trykker du på denne linken. På denne siden finner du påloggingen til «din side». Velg en påloggingsmetode.

Når du skal fylle ut søknaden må du være nøye med utfyllingen (kontakt skolen dersom du er usikker). Det er ikke mulig å endre f.eks. helseopplysninger på en enkel måte når du har levert søknaden.

Bestilling av praktisk prøve kan du gjøre etter at teoriprøven er bestått. Vi vil sterkt anbefale at du kontakter kjøreskolen etter bestått teoriprøve. Dersom du bestiller førerprøve selv, kan det tenkes at læreren din er opptatt med andre gjøremål på datoen du får tildelt.

Det som er en sikrere måte å gjøre dette på er at du logger deg på «din side» og gir skolen fullmakt til å bestille førerprøven for deg. Hvis du vil gi skolen fullmakt, så kan dette skje først etter at teoriprøven er bestått.

Dersom eleven av en eller annen grunn ikke kan møte til avtalt førerprøve, må gebyr for førerprøven betales til Statens Vegvesen før ny førerprøve kan bestilles. Dersom sykemelding kan skaffes slipper en å betale gebyret.