Opplæring

Førerkort

Hva du trenger av opplæring, bestemmes av hvilket førerkort du skal ta. Her er en link til Statens Vegvesen som viser hvilke rettigheter de forskjellige førerkortene gir deg.

Teoriundervisning

For mange elever vil grunnkurset være et for dårlig grunnlag for å lære de nødvendige teorikunnskapene. ATL har laget et meget godt nettbasert kurs som inneholder all nødvendig kunnskap for å bestå teoriprøven. Kurset gir og et meget godt grunnlag for å få et godt utbytte av kjøreundervisningen (og kanskje sparte kjøretimer). På grunn av liten etterspørsel er det sjelden vi  holder vanlige teorikurs for å tilegne seg kunnskap for å bestå teoriprøven. Grunnkurset (GK) er av mer generell karakter og myndighetene har bestemt at det er opp til eleven å tilegne seg de nødvendige teorikunnskapene for den førerkortklassen de skal ha. Det finnes likevel et godt tilbud til de som ønsker å jobber mer med teorien. Dette er et nettbasert kurs som dekker pensum for kl B. Link til eTeori.no . Når du er klar for å ta prøven kan du teste deg med prøver på teoritentamen.no

Kjøreundervisning

En kjøretime varer i 45 minutter. I begynnelsen foretrekker noen å kjøre enkle timer fordi det er mye nytt å lære. Etter hvert som eleven får trening kan det være mere effektivt å kjøre dobbeltimer. Vanlig oppmøtested til kjøretimer er ved kjøreskolen eller ved Sandefjord VGS. Annet sted kan avtales, men da må vi ta noen minutter av kjøretimen for å rekke neste timeavtale ved kjøreskolen. Dersom kjørelæreren skulle bli forsinket til timeavtale blir dette kompensert med mer tid ved senere time eller avslag i pris.

NB! Øvelseskjøringsbevis (utstedt av Statens vegvesen) gyldig legitimasjon eller mopedførerkort må medbringes til alle kjøretimer.

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs som alle må gjennomføre før man kan begynne å øvelseskjøre privat eller ved en trafikkskole.

Gjennomført kurs gir deg retten til øvingskjøring privat og/eller ved en trafikkskole.

Dette kan gjennomføres fra fylte 15 år, men øvelseskjøring for bil(klasse B) kan først skje etter fylte 16 år.

Om du tar trafikalt grunnkurs etter fylte 25 år, fritas du for teoridelen. Men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon

Når det gjelder klasse M-146 (moped) kan en øvelseskjøre fra fylte 15 år

Trafikalt grunnkurs inneholder 7 forskjellige temaer fordelt på 17 timer.
Det er vanlig at disse timene er fordelt på 5 kvelder.

Temaene er:
• Trafikkopplæring ( tema 1 )
• Grunnleggende trafikkforståelse ( tema 2 )
• Mennesket i trafikken ( tema 3 )
• Øvingskjøring og kjøreerfaring ( tema 4 )
• Førstehjelp ( tema 5 )
• Tiltak ved ulykke ( tema 6 )
• Mørkekjøring ( tema 7 )

Trafikalt grunnkurs inneholder som nevnt mørkekjøring, men på grunn av lysforholdene på sommerhalvåret gjennomføres den ikke i perioden 16.mars til 31.oktober.
I denne perioden er trafikalt grunnkurs godkjent gjennomført temaene 1-6.
For de som tar grunnkurs på sommeren, må mørkekjøring gjennomføres før oppkjøring eller innen 31. januar året etter.

Trafikalt grunnkurs avsluttes ikke med noen form for prøve.
Det er krav at eleven har 100% oppmøte, ved fravær må tapt undervisning gjennomføres før kurset blir godkjent.

Hensikten med trafikalt grunnkurs er at eleven skal få grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvelseskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere.
Kurset legger vekt på risikoforståelse, samspill og sikker ferdsel i trafikken.