Andre priser/ Gebyrer

Kurs

Grunnkurs inkl. førstehjelp 2 600,-
Mørkekjøringkurs 1 500,-
Førstehjelpkurs 650,-
Mopedkurs (Teori og praktisk opplæring) 7700,-
MC-kurs 900,-
Lastsikringskurs (Kl B96 og BE) 1300,-
Nettbasert teorikurs (Ring oss for informasjon) 475,-

Gebyrer

Baneleie NAF (glattkjøring) 1 135,-
Teoriprøve Biltilsynet 600,-
Praktisk prøve Kl A1, A2 og A 1060,-
Praktisk prøve Kl B 1040,-
Praktisk prøve Kl BE 885,-
Utstedelse av førerkort 280,-
Fotogebyr (medbrakt bilde kan ikke brukes) 75,-

Priser gjelder fra 15.01.2017.

 

Kjøretimer kan betales kontant eller på terminal ved skolen. Hvis ønskelig kan skolen sende faktura med jevne mellomrom i opplæringen. Vanlige fakturaer som skolen sender ut er gebyrfrie, men dersom vi må sende ut purring påløper et gebyr på Kr. 45,-

Bestilling/Avbestillinger.
Bestilling av ny kjøretime kan avtales med kjørelærer direkte eller ved avtale med kontoret. Avtale om obligatorisk kjøreopplæring (sikkerhetskurs på bane/sikkerhetskurs på vei) krever planlegging og må avtales med kontoret.Dersom du av en eller annen grunn ikke kan møte til en avtalt time, må denne avbestilles minst et virkedøgn før avtale.(Time på Mandag må avbestilles på Fredag). Avbestilling av avtalt obligatorisk opplæring (Sikkerhetskurs på vei, bane og mørkekjøringsdemo) avbestilles så tidlig som mulig, men senest to virkedager før avtalt tid. Dersom avbestillingsfrister ikke overholdes, vil Sandefjord Trafikkskole fakturere 50% av prisen for ikke overholdt avtale. Ved sykemelding fra lege frafaller dette kravet.